Babáknak-anyukáknak szóló kézműves termékek
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

a Weboldal üzemeltetésével és a weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelésről

Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozó (a továbbiakban Bognár - Fehér Rózsa e. v. ) tiszteletben tartja az Ön, adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, személyiségi jogait.

A megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek - egyértelmű és részletes - tájékoztatása a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg kiknek továbbítanak személyes adatokat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi weboldalra és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik

datbaby.hu

 • A weboldal használata, melyet Ön, mint weboldal látogató használ, nem igényel regisztrációt vagy személyes adatok megadását.

 • A weboldalra történő hirdetés feltöltéséhez szükséges a weboldalra regisztrálni.

 • A weboldalon lévő kapcsolati form segítségével fel lehet venni a kapcsolatot a hirdetővel.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. mint a weboldal üzemeltetője az összes adathoz hozzáfér.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozó

 • Székhely: 9025 Győr, Bercsényi Liget 133.
 • Képviseli: Bognár - Fehér Rózsa
 • Telefonszám: +36 20/ 123- 45- 67
 • E-mail cím: info@datbaby.hu
 • Nyilvántartási szám:  52310269
 • Adószám: 68829065-1-28
 • Weboldal: datbaby.hu
 • Adatvédelmi tisztségviselő: ...

Alapelvek

Bognár - Fehér Rózsa e. v. tevékenysége során alkalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi irányelvei

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"); 
 • A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik ("célhoz kötöttség"); 
 • Az egyéni vállalkozó a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia ("adattakarékosság");
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie az egyéni vállalkozónak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat ("pontosság"); 
 • Az egyéni vállalkozó a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja ("adatvédelem elve")
 • Az egyéni vállalkozó megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja ("tájékoztatás elve")

Az egyéni vállalkozó az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi ("adatvédelmi incidensek kezelése")

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére:

 • Ön,
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy
 • az Ön adatait a részünkre megküldő személy

szolgáltatja.

 • Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat valamely okból nem Öntől vagy az arra jogosult személytől érkezett, Bognár - Fehér Rózsa e. v. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése Bognár - Fehér Rózsa e. v. vagy más (harmadik) személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből, illetőleg Bognár - Fehér Rózsa e. v. tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő szerződés teljesítése okán szükséges.

Valamint amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat, az Ön hozzájárulása nélkül jogszerűtlenül kerül a weboldalra, Bognár - Fehér Rózsa e. v. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére átadott valamennyi személyes adatot.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

Bognár - Fehér Rózsa e. v. mint a weboldal üzemeltetője az összes adathoz hozzáfér.

Adatkör

Adat

Cél

Jogalap

Szerződéskötés

A weboldalon keresztül történő hirdetések tekintetében

 • név

 • jelszó

A szolgáltatás fizetésével kapcsolatos adatok:

Banki adatok

 • utalás beérkezési ideje,

 • utaló bankszámlaszáma,

 • utalás összege,

 • annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma

Számlázási adatok

 • név

 • cím

 • adószám

 • szolgáltatás adatai

Szerződéskötés

Fizetési szolgáltatások biztosítása

Szerződési és jogszabályi kötelezettség

Kérés esetén számla postai úton történő megküldése

Szerződés

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség

A weboldalon feltüntetett kapcsolati formon keresztül történő kapcsolatfelvétel

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • üzenet

Kapcsolatfelvétel

Hozzájárulás

Kapcsolat felvétele az egyéni vállalkozóval

Kapcsolat felvétele

e-mail címen, telefonszámon, Facebook üzeneten keresztül

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • üzenet

A szolgáltatás kapcsán a cég képviseletében eljáró kapcsolattartó személyek

 • neve

 • telefonos és elektronikus levelezési elérhetősége,

 • beosztása,

 • A telefonos és elektronikus, illetőleg papír alapú adattovábbítások adattartalma

Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás)

Hozzájárulás

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

IP cím

További információ »

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának tűzfalvédelme

egyéb IP cím bekérés esetén

Jogos érdek

Hozzájárulás

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Cookie (süti) adatok

További információ »

Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának működtetése

Jogos érdek

Hirdető az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti és használja fel az adatait

A weboldalon feltüntetett kapcsolati formon keresztül történő kapcsolatfelvétel

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • üzenet

Kapcsolatfelvétel

Hozzájárulás

A Hirdető az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, szerződés megkötése, teljesítése.

 • Telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés a szolgáltatással kapcsolatban.

 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés.

 • Szállítás teljesítéséhez.

 • Fizetéssel kapcsoltban.

A weboldal cookie-kat ("sütiket") használ

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén az alábbi célokból.

A cookie-król bővebben itt »
További információ »

Alábbiakban Bognár - Fehér Rózsa e. v. ismerteti, hogy milyen sütiket használ és milyen célra.

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt.

Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez, ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

Másik részük egyéb (pl. kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ.

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?

Kinek az érdekében hivatkozunk erre?

Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)

A két érdek súlyozása

IP cím

További információ »

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának, Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának látogatói, regisztrálói adatainak védelme

Adatai titkossága

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az Ön és valamennyi weboldalt látogató, regisztráló személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Cookie (süti) adatok

További információ »

Ugrás a süti tájékoztatóra és a süti letiltási felületre »

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának, továbbá Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának látogatói, regisztrálói adatainak védelme (tűzfal)

Adatai titkossága

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az Ön és valamennyi weboldalt látogató, regisztráló személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Jogos érdek: Bognár - Fehér Rózsa e. v. szerződött partnereinek jogos érdeke, hogy a szervezetén belül meghatározott partneri Munkavállaló kapcsolattartói személyes adatait átadja a szerződő partnerei és ügyfelei számára

Bognár - Fehér Rózsa e. v. szerződött partnereinek jogos érdeke

A szerződő partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartatás, a kommunikáció biztosítása, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése

A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű "működéséhez" elengedhetetlenek a kapcsolattartói adatok átadása.

Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése ellehetetlenülhet.

Az érintett partneri Munkavállaló munkaköri feladataihoz hozzátartozik a kapcsolattartásban történő közreműködés a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés.

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, szerződés megkötése, teljesítése.

 • Számlázási kötelezettség teljesítéséhez.

 • Telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés a szolgáltatással kapcsolatban.

 • Ügyfélszolgálat biztosítása.

 • Fogyasztóvédelmi panasz kezelésével kapcsolatban.

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

 • Adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. általános ügyviteli célú nyilvántartási tevékenysége

Bognár - Fehér Rózsa e. v., mint adatkezelő a szerződés alapján kezelt adatokról szerződései átlátható kezelése és teljesítése érdekében, illetőleg számviteli és adózási okokból jogszabályi kötelezettsége alapján papír alapú és elektronikus nyilvántartást vezet. Az adatkezelések célja így egyrészt a szerződések teljesítése és a szerződéses dokumentumok és adatok szerződésszerű kezelése, másrészt a jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés időtartama tekintetében minden esetben az alapszerződésre, továbbá a számviteli célú őrzésre a jelen tájékoztatóban részletezett időtartamok irányadók, különös tekintettel arra, hogy az adatkezelés az alapjogcímek tekintetében kiegészítő (járulékos) jellegű, és az adatkezelés céljával egyező céllal, az átláthatóság és pontosság érvényesülése szem előtt tartása okán történik.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. internetes (webes) naplózási tevékenysége

Bognár - Fehér Rózsa e. v. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy Bognár - Fehér Rózsa e. v. minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,

 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,

 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,

 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,

 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli Bognár - Fehér Rózsa e. v.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infótörvény).

A naplótevékenység során rögzített adatokat Bognár - Fehér Rózsa e. v. az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. nyilvántartási tevékenysége

Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:

Bognár - Fehér Rózsa e. v. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben Bognár - Fehér Rózsa e. v. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

 2. az adatkezelés célját vagy céljait,

 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,

 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,

 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,

 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,

 7. az adatkezelési műveletek - ideértve az adattovábbítást is - jogalapjait,

 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,

 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,

 10. Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,

 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben Bognár - Fehér Rózsa e. v. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás).

Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;

 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;

 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;

 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. adattovábbítása/partnerei

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Név

E-mail cím

Telefonszám

Cím

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.

 • Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463

 • Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: 06 40 46 46 46

Önálló adatkezelő

Kérés esetén számla postai úton történő megküldése

Adatkezelési tájékoztatója »

Név

Adószám

Cím

Szolgáltatás összege

Szolgáltatás adatai

PSI 2003. Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (könyvelő)

 • Rövidített elnevezés: PSI 2003. Kft.

 • Székhely: 9024 Győr, Borsos Miklós utca 17. 3. em. 12.

 • Cégjegyzékszám: 08-09-011523

 • Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 13111241-2-08

 • Képviseli: Süle Péterné, Pintér Tímea

 • E-mail:
  psi@euroszoft.hu

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.

Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozóval adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz Bognár - Fehér Rózsa e. v. meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.

Név

Számlázási cím

E-mail cím

Adóazonosító jel/ adószám

Számla tartalma (szolgáltatás megnevezése, ellenérték, kiállítás és teljesítés napja, banki átutalásos számla esetén a bankszámlaszám és a számlavezető bank neve)

Számlázz.hu (elektronikus számla kiállítását segítő felhő alapú alkalmazás)

 • Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: KBOSS.hu Kft.

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 • Adószám: 13421739-2-41

 • Elérhetőség: info@szamlazz.hu kboss@kboss.hu

Elektronikus számla kiállítása, annak elektronikus levélben, illetőleg kérés esetén postai úton történő megküldése.

Adatvédelmi tájékoztatója »

Tárhelyszolgáltató (weboldal)

Weboldal tartalma

Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.

 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-322570

 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Képviseli: Képes Péter

 • Adószám: 23289903-2-43

 • E-mail:
  info@tarhelypark.hu

A Tárhelypark Kft. Bognár - Fehér Rózsa e. v. tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére biztosít tárhelyet.

Adatvédelmi tájékoztató »

E-mail

e-mail cím

név

e-mail tárgya (címe)

e-mail tartalma, csatolt dokumentumok, képek

az e-mail további személyek küldése vagy másolat küldése esetén az adatt személy(ek) e-mail címe,

Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.

 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-322570

 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • Képviseli: Képes Péter

 • Adószám: 23289903-2-43

 • E-mail:
  info@tarhelypark.hu

A Tárhelypark Kft. Bognár - Fehér Rózsa e. v. e-mail szolgáltatást biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére biztosít szolgáltatást.

Adatvédelmi tájékoztató »

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapja (beleértve annak kódolását), az azokon keresztül érkező, illetőleg tárolt tartalom

REELWEB Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (webfejlesztő)

 • Rövidített elnevezés: REELWEB Kft.

 • Székhely: 8400 Ajka, Kossuth utca 5. földszint 1.

 • Képviseli: Orsó Lajos

 • Cégjegyzékszám: 19-09-514011

 • Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 23353701-1-19

 • E-mail:
  info@reelweb.hu

Bognár - Fehér Rózsa e. v. weblapjának kezelése, karbantartása, fejlesztése adatfeldolgozó partnerként.

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.

Adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Informatikai karbantartó és fejlesztő feladatokat végző mindenkori szerződéses partnere

Orsó Lajos (informatikus)

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.

A Partner az informatikai rendszer működésének és védelmének keretében láttja el feladatait, így a személyes adatokat, valamint egészségügyi (különleges adatokat) nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra.

Adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen

Google LLC ("Google")

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

Adatvédelmi tájékoztatója »

Internetes adatok

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató, Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Internet szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: ViDaNet Zrt.

 • Székhely: 9024 Győr, Orgona utca 10.

 • Cégjegyzékszám: 08-10-001830

 • Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 11919531-2-08

 • E-mail cím: info@vidanet.hu
  vidanet@vidanet.hu

 • Adatvédelmi tisztviselő: Hushegyi Károly

A ViDaNet Zrt. Bognár - Fehér Rózsa e. v. internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére történő internet szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

Vezetékes telefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató, Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Vezetékes telefon szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: ViDaNet Zrt.

 • Székhely: 9024 Győr, Orgona utca 10.

 • Cégjegyzékszám: 08-10-001830

 • Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 11919531-2-08

 • E-mail cím: info@vidanet.hu
  vidanet@vidanet.hu

 • Adatvédelmi tisztviselő: Hushegyi Károly

A ViDaNet Zrt. Bognár - Fehér Rózsa e. v. vezetékes telefon szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére történő vezetékes telefonvonal szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)

Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Mobiltelefon szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: Telenor Magyarország Zrt.

 • Székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

 • Cégjegyzékszám: 13-10-040409

 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 11107792-2-44

 • E-mail:
  cegeljaras@telenor.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Telenor Magyarország Zrt.

Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

E-mail: adatvedelem@telenor.hu

Telefonszám: +36 20 930 4000

A Telenor Magyarország Zrt. Bognár - Fehér Rózsa e. v. mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére történő mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat »

Név

Bankszámlaszám

Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai

OTP Bank Nyrt. (banki szolgáltatások)

 • Rövidített elnevezés: OTP Bank Nyrt.

 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-041585

 • Adószám: 10537914-4-44

 • Kézbesítési e-mail cím:
  informacio@otpbank.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Gázmár Zoárd

1131 Budapest, Babér u. 9.

adatvedelem@otpbank.hu

Bognár - Fehér Rózsa e. v. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén Bognár - Fehér Rózsa e. v. bankszámláján kerül jóváírásra. Az OTP Bank Nyrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

Adatvédelmi tájékoztató »

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást Bognár - Fehér Rózsa e. v. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozótól adatokat bekérni.

Jogos érdek: Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozóval jogvitája keletkezne, úgy Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

Bognár - Fehér Rózsa e. v. partnerei által végzett naplózási tevékenység

Bognár - Fehér Rózsa e. v. fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- Bognár - Fehér Rózsa e. v.-hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETE

VÉGE

Regisztráció

Az adatkezelés kezdete a regisztráció

A felhasználó törléséig

Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozóval való kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés kezdete a szolgáltatás iránti érdeklődés megtételekor.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. szolgáltatása iránti érdeklődés esetén személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli. (amennyiben az érdeklődés után további lépések nem történnek)

Fogyasztói panaszra vonatkozó adatok

Az adatkezelés kezdete a fogyasztói panasz Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére történő beérkezésének napja.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. a fogyasztói panasz adatait a panaszeljárás saját hatáskörben történő sikeres kezelését, vagy a panasszal kapcsolatos hatósági és/vagy bírósági eljárás jogerős lezárását követő 5 (öt) évig őrzi.

Az Ön által Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére küldött elektronikus levél, illetőleg Bognár - Fehér Rózsa e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének, küldésének napja.

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

Egyéb tartalom:

Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

Az Ön által Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg Bognár - Fehér Rózsa e. v. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma

Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének, küldésének napja.

Igényérvényesítési jogi lehetőség és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontjáig őrizhető, a vállalkozás által részére küldött és általa küldött erre megfelelő jogalappal és meghatározott céllal rendelkező elektronikus levél. (elektronikus levelezési felületről lementve)

Egyéb tartalom:

Legfeljebb 2 (kettő) hét (elektronikus levelezési felületről lementve)

Az Ön jogai

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

 • Elektronikus levél útján a következő e-mail címre: info@datbaby.hu

 • Papaír alapú levél útján és személyesen Bognár - Fehér Rózsa e. v. székhelyére: 9025 Győr, Bercsényi Liget 133.

 • Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon: +36 20/123-45-67

Bognár - Fehér Rózsa e. v. adatvédelmi tisztségviselője ... részére küldött e-mail útján vagy postai levélben, illetve telefonon is.

 • Elektronikus levél formájában az adatvédelmi tisztviselő elektronikus levelezési címére írt levéllel:

  ...

 • Papír alapú levélben és személyesen az adatvédelmi tisztviselő címére:

  ...

 • Telefonon az alábbi számon:

  ...

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

1. Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

Bognár - Fehér Rózsa e. v. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy - az Ön hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

2. Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére Bognár - Fehér Rózsa e. v. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt, illetve Bognár - Fehér Rózsa e. v. vagy Bognár - Fehér Rózsa e. v. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait Bognár - Fehér Rózsa e. v. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy Bognár - Fehér Rózsa e. v. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár Bognár - Fehér Rózsa e. v. saját intézkedése folytán Bognár - Fehér Rózsa e. v. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli Bognár - Fehér Rózsa e. v., Bognár - Fehér Rózsa e. v. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén Bognár - Fehér Rózsa e. v. nem tudja az Ön adatait törölni.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli Bognár - Fehér Rózsa e. v. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által Bognár - Fehér Rózsa e. v. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

Bognár - Fehér Rózsa e. v. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat Bognár - Fehér Rózsa e. v. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi Önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben Bognár - Fehér Rózsa e. v. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy Bognár - Fehér Rózsa e. v. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy

 • arra Bognár - Fehér Rózsa e. v., Bognár - Fehér Rózsa e. v.-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy

 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy Bognár - Fehér Rózsa e. v. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- Bognár - Fehér Rózsa e. v. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Optikai adathordozó: például az Ön által nekünk erre a célra biztosított pendrive, külső számítógépes meghajtók, cd és dvd lemezek.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben Bognár - Fehér Rózsa e. v. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból Bognár - Fehér Rózsa e. v. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Bognár - Fehér Rózsa e. v. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint Bognár - Fehér Rózsa egyéni vállalkozóval szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt Bognár - Fehér Rózsa e. v. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

Bognár - Fehér Rózsa e. v. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. Bognár - Fehér Rózsa e. v. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Bognár - Fehér Rózsa e. v. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

Bognár - Fehér Rózsa e. v. a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő módon értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):
http://naih.hu »

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/member-state/edpb_hu »

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704 »

1. számú melléklet

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása

 1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: "érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 3. "az adatkezelés korlátozása" vagy "zárolás": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 5. "álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 6. "nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 7. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 8. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 9. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 10. "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 11. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 12. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezzel a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik
 14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja
 15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas
 16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

2. számú melléklet

A főbb irányadó jogszabályok Bognár - Fehér Rózsa e. v. weboldalán és azon keresztül megvalósuló adatkezelések során

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)

 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

 • 1995. évi CXIX. Törvény ("Katv.")- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről

 • Polgári Törvénykönyv - 2013. évi V. törvény

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;

 • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről;